3D-visualisointi

Tarjoamme 3D-malleista tehtävää 3D-visualisointia eli renderöintiä teollisuuden tarpeisiin nopeasti, laadukkaasti ja kilpailukykyisin hinnoin. Neteram Oy tuottaa asiantuntevat 3D-visualisointipalvelut sekä osana muita palveluitamme että erillisenä palveluna.

Neteram Oy on luotettava yhteistyökumppani, joka ottaa huomioon juuri teidän tarpeenne ja panostaa yhteistyön sujuvuuteen.

3D-visualisointi helpottaa päätöksentekoa

Jos mietitte, miten saisitte esitettyä asiakkaallenne tai yhteistyö­kumppanillenne suunnitteilla olevan tuotteen ulkoasun väreineen ja mittasuhteineen mahdollisimman havainnollisesti jo ennen prototyypin valmistumista, voi 3D-visualisointi olla hakemanne ratkaisu.

3D-visualisoidut näkymät ja videot ovat kustannustehokas ja helppo tapa auttaa päätöksentekoa jo projektin alkuvaiheessa. Palvelua voidaan käyttää hyväksi teollisuuden eri aloilla, kuten teknologiateollisuudessa ja koneenrakennuksessa. Renderöintiin taipuu käytännössä mikä tahansa tuote myös teollisuuden ulkopuolelta.

Neteram Oy:n visualisoimat mallit auttavat myös yrityksenne omaa henkilökuntaa ja sidosryhmiänne näkemään selkeästi, mistä uudessa tuotteessa tai sen osassa on kyse.

3D-visualisointi eli 3D-renderöinti

3D-renderöinti avuksi markkinointiin

3D-visualisoinnilla voidaan tuottaa 3D-malleista joko valokuvamaisia havainnekuvia, digitaalista VR-sisältöä (360°-näkymät) tai animaatioita. Nämä kaikki tukevat hyvin niin varsinaista suunnittelutyötänne kuin myyntiä ja markkinointiannekin.

VR-sisältöä voi tarkastella eri kulmista, jolloin sen mittasuhteet ja ulkonäkö on helppo hahmottaa. Animaatiolla puolestaan voidaan esittää liikettä ja vaikkapa laitteen kokoamisohjeet.

Neteram Oy:n teille visualisoimat tuotteet todistavat hyödyllisyytensä helpottuneena markkinointina ja uusien innovaatioiden helpompana läpivientinä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mitä 3D-visualisointi on?

Käytännössä renderöinnissä tuodaan olemassa oleva 3D-malli erilliseen renderöinti­ohjelmistoon. 3D-malli luodaan usein osana esimerkiksi mekaniikkasuunnittelun prosessia. Lisäämällä mallille erilaisia taustoja ja valaisuolosuhteita saadaan aikaan todellisuutta vastaava näkymä, jonka tietokone lopuksi määrittelee, ja lopputuloksena saadaan hyvin paljon valokuvaa muistuttava kuvatiedosto.

3D-visualisoinnilla voidaan siis varmistaa vaikkapa uuden tuotteen ulkonäköön liittyviä seikkoja jo paljon ennen kuin tuotteesta saadaan tarkasteluun käsin kosketeltava malli. Visualisoinnit ovat loistava apu tuotteen markkinointiin.

Meiltä saatte

Renderöintipalvelun tuloksena valmiin, laadukkaan kuvatiedoston

Pakettiin voitte lisätä tarpeen mukaan

Neteram Oy:n kaikki palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Panostamme selkeään kommunikaatioon ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa prosessin jokaisessa vaiheessa!

Toimimme koko Suomen alueella, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Antti Närhi

Antti Närhi
COO, Senior Mechanical Designer
antti.narhi@neteram.net
+358 40 500 1875