Lujuuslaskenta

Neteram Oy tarjoaa asiantuntevaa lujuuslaskentaa ymmärrettävästi esitettynä. Lujuuslaskennalla on merkittävä rooli monien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa; sen avulla voitte varmentaa tuotteen kestävyyden sekä toimivuuden jo ennen kuin itse tuotetta valmistetaan.

Hyvää tuotetta on helppo myydä, joten käyttämällä lujuuslaskenta­palveluitamme voitte sekä säästää valmistuskuluissa että myydä paremmin. Autamme mielellämme yrityksenne kilpailukyvyn kasvuun!

Neteram Oy on luotettava yhteistyökumppani, joka ottaa huomioon juuri teidän tarpeenne ja panostaa yhteistyön sujuvuuteen.

Pitkä kokemus lujuuslaskennasta

Meillä Neteram Oy:ssä panostetaan siihen, että asiakas saa palvelua, joka on sille mahdollisimman arvokasta. Pitkän kokemuksen ansiosta voimme auttaa lujuuslaskentaan liittyvässä ongelmanratkaisussa monipuolisesti ja tarjota myös lisäpalveluita sen ympärille.

Neteram Oy:n tekemän tietokoneavusteisen simuloinnin edut yrityksellenne

  • kustannustehokkuus itse suoritettuun käytännön testaukseen verrattuna
  • materiaalinkäytön optimointi
  • valmistusmenetelmien optimointi
  • kestävämpi tuote

Lujuuslaskijoillamme on useiden vuosien kokemus erilaisista lujuuslaskentatehtävistä esimerkiksi rakennusteollisuudesta (mm. lasitusliikkeet ja hissinvalmistajat) ja laivateollisuudesta

Kohteina ovat olleet mm.

  • hissit
  • teräsrakenteiset konesalit
  • näyteikkunat ja lasikaiteet
  • laivojen komentosiltojen konsolisovellukset

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa juuri teidän yritystänne!

Lujuuslaskentapalvelut teille

Lujuuslaskenta vaatii erityisosaamista, jota ei useinkaan löydy omasta yrityksestä, eikä sille välttämättä ole jatkuvaa tarvetta. Hyvä lujuuslaskenta auttaa teitä kehittämään tuotettanne. Asiantuntijalta ostetun palvelun kautta voitte saada tuotteestanne arvokasta lisätietoa, joka auttaa sen myymisessä. Tietyissä tapauksissa lujuuslaskenta voi myös olla edellytyksenä projektin läpiviemiselle.
Lujuuslaskenta

Mitä lujuuslaskenta on?

Lujuuslaskennalla varmennetaan mekaaniselle rasitukselle altistuvien rakenteiden ja komponenttien kestävyys. Näin voidaan varmistua, että rakenteiden käyttö on turvallista, ja niitä voidaan myös optimoida, kun vältetään suunnitteluvaiheessa ylimitoittaminen. Tietokoneavusteisella laskentamenetelmällä simuloidaan rakenteen käyttäytymistä.

Laskennan avulla voidaan määrittää materiaali, materiaalinvahvuudet, pulttien määrä yms., joilla rakenne saadaan kestämään ja täyttämään siltä vaaditut kriteerit. Rakennetta voidaan näin vahvistaa juuri sieltä, missä sille on tarvetta.

Meiltä saatte

Suunnitellun tai suunnittelussa olevan tuotteenne analy­soinnin ja dokumen­toinnin sekä parannusehdotukset.

Pakettiin voitte lisätä tarpeen mukaan

Neteram Oy:n kaikki palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Panostamme selkeään kommunikaatioon ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa prosessin jokaisessa vaiheessa!

Toimimme koko Suomen alueella, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Timo Yrjänä
Senior Structural Engineer
timo.yrjana@neteram.net