3D-tulostus voittaa usein koneistuksen prototyyppien valmistuksessa

Kun teollisuuden prototyypittämistä halutaan nopeuttaa, kannattaa koneistuksen sijaan ottaa käyttöön 3D-tulostus. Tulostamisella voi säästää myös esimerkiksi tilaa ja raaka-aineita verrattuna CNC-koneistukseen, valuun tai laserleikkaamiseen. Se on siis usein taloudellisesti kannattavampaa.

Missä tapauksissa 3D-tulostus voittaa koneistuksen?

Kun tarkoituksena on kokeilla, toimiko tietty design, on nopean prototyypin valmistaminen 3D-tulostamisella usein validi vaihtoehto. 3D-tulostamista kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, kun haluttu kappale on monimuotoinen, sen kestävyyden suhteen ei ole kovia vaatimuksia, ja prototyyppi tarvitaan mahdollisimman nopeasti.

Kuluttajille suunnatuilla tulostimilla pääsee pitkälle prototyypittämisessä. Ne käyvät hyvin pienempien kappaleiden valmistukseen, kun taas suurempia varten (yli 50 cm suuntaansa) tarvitaan jo teollinen tulostin.

Suunnittelussa on huomioitava käytettävät materiaalit. Tulostamisessa on mahdollista käyttää esimerkiksi erilaisia metalliseoksia, termoplastisia muoveja tai hartseja. Prototyypin ei toki tarvitse olla samaa materiaalia kuin lopullinen tuote silloin, kun sillä halutaan lähinnä tarkistaa kappaleiden sopivuus toisiin nähden.

Yleisesti ottaen 3D-tulostukseen käytettyjen materiaalien laajuus mahdollistaa prototyypitykselle aivan omia ulottuvuuksiaan, kun voidaan käyttää esimerkiksi taipuisia materiaaleja. Aiemmasta artikkelistamme voit tutustua eri tulostustekniikoihin.

3D-tulostuksen hyödyt perinteiseen koneistukseen nähden

Kuten jo todettu, on 3D-tulostus yleensä huomattavasti nopeampaa kuin CNC-koneistus, valu tai laserleikkaaminen. Se säästää siis työntekijöiden aikaa ja näin ollen työnantajan rahaa.

Nopeutta saadaan lisättyä erityisesti hyvin tarkkaa työtä vaativien osien kohdalla: pienen ja monimutkaisen osan koneistaminen voi kestää jopa viikkoja, mutta nestetulostuksella prototyypit voivat olla testattavissa jo samana päivänä. Nopeutta saadaan lisää myös silloin, kun kappaletta tarvitsee työstää useasta eri suunnasta, ja CNC-koneistuksessa sitä tarvitsisi fyysisestikin kääntää välillä.

Säästöä voidaan saada myös vähäisellä hukkamateriaalin määrällä. Siinä, missä CNC-koneistamisessa ja laserleikkaamisessa olemassa olevasta kappaleesta poistetaan materiaalia, syntyy 3D-tuloste materiaalia vähitellen lisäämällä ja käyttämättä jäänyt materiaali on käytettävissä taas seuraavan osan valmistukseen.

Työt vauhtiin koneistusta nopeammin ja helpommin

3D-tulostimen käytön oppiminen on huomattavasti helpompaa kuin koneistukseen tarvittavien laitteiden käytön opiskelu. Tulostaminen saadaan alkuun helposti asiantuntijapalvelun avulla, jos yrityksestä ei löydy jo valmiiksi alan osaajaa.

Usein myös tilansäästö on huomattava, sillä 3D-tulostamisen työtilavaatimukset ovat paljon vähäisemmät kuin koneistamisen tai valamisen. Tulostimen voi parhaimmillaan asettaa toimiston pöydälle, sillä se on hyvin kompakti ja koneistukseen verrattuna melu- ja hajuhaitat ovat vähäiset.

Kiinnostaako 3D-tulostuksen ottaminen käyttöön koneistuksen rinnalle tai jopa sen sijaan? Neteram Oy:n asiantuntijat auttavat mielellään työssä alkuun! Lue lisää palvelustamme ja ota yhteyttä!